3 ของเล่นในแต่ละวัยควรเลือกของเล่นแบบไหน

StuartWhipps  > Lifestyle >  3 ของเล่นในแต่ละวัยควรเลือกของเล่นแบบไหน
0 Comments
ร้านขายของเล่นเด็กอ่อน

ในแต่ละช่วงวัยนั้นของเด็กนั้นจะแบ่งออกเป็นช่วงวัยต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นช่วงเด็กอ่อน ช่วงวัย 1 ปี จนถึง วัย 3 ปี ซึ่งในแต่ละช่วงวัยนั้นต่างก็มีของเล่นที่แตกต่างที่ควรเล่นกัน ดังนั้นในบทความนี้เราอยากจะขอพูดถึง 3 ของเล่นในแต่ละวัยควรเลือกของเล่นแบบไหน  และในแต่ละวัยนั้นควรเลือกเล่นแบบไหนกันบ้าง ?  

ช่วงวัยแรกเกิด  

ในช่วงวัยแรกเกิดนั้นจะมีการเล่นที่ยากกว่าปกติเพราะเนื่องจากจะต้องดูแลอย่างใกล้ชิด ดังนั้นในเรื่องของเล่นนั้นเราควรเลือกหาจากร้านขายของเล่นเด็กอ่อน นั้นเราควรจะเลือกของเล่นที่มีสีสันให้ชัดเจนเพื่อกระตุ้นการมองเห็น และ อีกหนึ่งของเล่นประเภทมีเสียงที่ช่วยให้กระตุ้นทางการได้ยินอีกด้วย ซึ่งของเล่นนั้นเราไม่ควรเป็นของเล่นทีเด็กไม่ควรจับเองได้เพราะอาจจะเกิดอันตรายขึ้นได้นะครับ  

ในช่วงวัย 1 ปี  

ในช่วงวัย 1 ปีนั้นจะเป็นการที่เด็ก ๆ นั้นเริ่มหยิบ เริ่มจับ เริ่มคลานได้ แล้ว ดังนั้นควรเลือกของเล่นที่ช่วยเสริมสร้างพัฒนาการกล้ามเนื้อส่วนต่าง ๆ ด้วยเช่นกัน  ซึ่งจะช่วยเสริมสร้าง กล้ามเนื้อส่วนต่าง ๆ ทั้งแขน และ ขา พร้อมกับ พัฒนาการทักษะต่าง ๆ ด้วยเช่นกัน อย่างเช่น หนังสือภาพ  การฝึกระบายสี และ ดินน้ำมัน จะช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อ และ  เสริมสร้างทักษะต่าง ๆ ด้วยเช่นกัน  

ในช่วงวัย 2-4 ปี  

ในช่วงวัย 2-4 นั้นเด็ก ๆ เริ่มเรียนรู้มากขึ้น เริ่มมีการคลานเก่งขึ้น เดินได้เก่งขึ้น ดังนั้นของเล่นที่เหมาะสมกับเด็ก ๆ ในช่วงอายุนี้ อย่างเช่นของเล่นที่มีการเล่นในรูปแบบของการจำลองในอาชีพต่าง ๆ หรือ ของเล่นประเภทดนตรี ที่จะช่วยเสริมสร้างทักษะต่าง ๆ  

ดังนั้นสำหรับใครที่กำลังมีเด็กภายในบ้านนั้น ก็ลองเลือกของเล่นต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับวัยจะช่วยให้การเล่นของเล่นสำหรับเด็กนั้นได้ผลมากขึ้น ทำให้ทั้งการพัฒนาทักษะต่าง ๆ และยังช่วยเสริมสร้างพัฒนาการด้านร่างกายนั้นจะพัฒนาควบคู่กันไปด้วยเช่นกันนะครับ  

Leave a Reply

Your email address will not be published.